Chung cư sang trọng tại Tân Hoàng Minh

Địa điểm : Dự án Tân Hoàng Minh – HN