Nhà hàng Nollowa Chicken

Chụp ảnh: Tulaz Team 0971190678

Địa chỉ : Trung Hòa, Cầu Giấy, HN